Προφίλ

Γεωτεχνικές έρευνες Κρήτη

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ

Η Γεωσκόπηση δραστηριοποιείται και προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς της γεωτεχνικής, γεωλογίας, γεωφυσικής έρευνας και κατασκευής υδροληπτικών έργων στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στις υδρευτικές ανάγκες κοινοτήτων της Κρήτης έχουμε πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες επιτυγχάνοντας την ανεύρεση νερού για την ύδρευση των οικισμών.

Γεωσκόπηση

Εμπειρία

Με συνεχή παρουσία και δραστηριότητα στο χώρο, ξεκινώντας από το 1987 με τη συμμετοχή στο έργο φράγματος Αποσελέμη, έχουμε εκτελέσει με επιτυχία πλήθος μελετών και ερευνών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Αποστόλη μας

  • Υδρογεωλογικές έρευνες
  • Αρχαιολογικές έρευνες
  • Έρευνες εντοπισμού σπηλαιώσεων
  • Γεωτεχνικές έρευνες
  • Έρευνες εντοπισμού τεκτονικών ρηγμάτων
  • Χαρτογράφηση υπεδάφους
  • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Υδρογεωτρήσεις
  • Άδειες γεωτρήσεων