Γεωτεχνικές Μελέτες Κρήτη

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες Κρήτη

Γεωτεχνικές μελέτες Κρήτη

Η εταιρεία ασχολείται με γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες στην Κρήτη με στόχο τη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών, τον καθορισμό των παραμέτρων σχεδιασμού του υπεδάφους, τον εντοπισμό τυχόν γεωτεχνικών προβλημάτων ή ιδιαιτεροτήτων, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση της στατικής μελέτης και τον ασφαλή σχεδιασμό της θεμελίωσης.

 • Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων
 • Εκτέλεση δοκιμών πρότυπης διείσδυσης (SPT)
 • Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε πιστοποιημένο εργαστήρια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης
 • Σύνταξη μελέτης αντιστήριξης πρανών
 • Σύνταξη μελέτης αντιστήριξης ομόρων
 • Σύνταξη τεχνικών μελετών αποκατάστασης κατολισθήσεων
 • Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών ενεργειακών έργων (Φωτοβολταϊκά πάρκα κ.α)
 • Υπηρεσίες Γεωτεχνικού Σύμβουλου
καροταρίες
Δείγματα γεωτεχνικής γεώτρησης – καροταρίες
Γεωτεχνική Έρευνα
Γεωτεχνική Έρευνα
SPT
Επί τόπου δοκιμές τυποποιημένης διείσδυσης (SPT)
Γεωτεχνική γεώτρηση
Γεωτεχνική γεώτρηση

Γεωτεχνικές μελέτες

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και σύνταξη γεωτεχνικών μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Γεωτεχνικές Γεωτρήσεις

Η ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗ αναλαμβάνει όλα τα στάδια μιας γεωτεχνικής έρευνας, δειγματοληπτική γεώτρηση, εργαστηριακές δοκιμές, γεωτεχνική μελέτη.

Έρευνα στρωματογραφίας υπεδάφους με σεισμογράφο
Έρευνα στρωματογραφίας υπεδάφους με σεισμογράφο
Γεωτεχνική Έρευνα

Προτεινόμενες μέθοδοι γεωτεχνικής έρευνας  

Προτεινόμενες μέθοδοι γεωτεχνικής έρευνας. στην αποτύπωση και προσδιορισμό στρωματογραφίας και μορφολογίας υπεδάφους, προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων του υπεδάφους, εντοπισμός υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

 • Γεωτεχνική (δειγματοληπτική) γεώτρηση
 • Σεισμογράφος (σεισμική μέθοδος)
 • Γεωραντάρ (ηλεκτρομαγνητική μέθοδος, Ground Penetration Radar GPR)
 • Ηλεκτρική μέθοδος (Electrical Resistivity)

Έρευνα εντοπισμού ρωγμών κολυμβητικής δεξαμενής

Έρευνα ρωγμών και προσδιορισμός διαρροών κολυμβητικής δεξαμενής.

Γεωραντάρ
Γεωραντάρ (ηλεκτρομαγνητική μέθοδος, Ground Penetration Radar GPR)