Γεωφυσική Έρευνα με Γεωρανταρ

Γεωφυσική Έρευνα με Γεωραντάρ

Γεωφυσικές έρευνες με γεωρανταρ

Διαθέτουμε το SIR3000 του αμερικάνικου οίκου GSSI για την εκτέλεση μη καταστρεπτικής γεωφυσικής έρευνας ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου, συνοδευόμενο από καρτ με οδομετρητή καταγράφοντας το μήκος  διαδρομής, με δύο διαφορετικές κεραίες συχνοτήτων 400mHz και 900mHz για διαφορετικά βάθη έρευνας και διακριτική ικανότητα.

Μέθοδος γεωρανταρ

Η μέθοδος μπορεί να χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια όλες τις μεταβολέςστο υπέδαφος και αν διακρίνει έως και μικρούς στόχους (αντικείμενα-κενά-γεωλογικέςστρώσεις κ.ά.)

Μέθοδος γεωραντάρ

Εντοπισμός θέσεων και διαστάσεων υπογείων δεξαμενών με χρήση κεραίας συχνότητας 900MHz