Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Πολιτική εμπιστευτικότητας Γεωσκόπηση

Καλώς ήλθατε και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Γεωσκόπηση, η παρούσα Πολιτική Εμπιστευτικότητας αφορά την Yπηρεσία/ες που παρέχουμε στον ιστότοπο μας https://www.geoskopisi.gr και όλους τους σχετικούς ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών tablet, όλες τις επικοινωνίες με άτομα μέσω γραπτών ή προφορικών μέσων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το τηλέφωνο. Η Πολιτική Εμπιστευτικότητας της Γεωσκόπηση περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της Υπηρεσίας/ες που προσφέρουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τέτοιες πληροφορίες, και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία αυτών των πληροφοριών. Με την επίσκεψη στον ιστότοπο μας ή κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας/ες μας, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Εμπιστευτικότητας.

1. Ορισμοί

''Πολιτική Εμπιστευτικότητας'' σημαίνει η Πολιτική Εμπιστευτικότητας της Γεωσκόπηση

"Πελάτης" σημαίνει πελάτης της Γεωσκόπηση

"Δεδομένα Πελάτη" σημαίνει προσωπικά δεδομένα, διευθύνσεις και άλλα αρχεία, φακέλους ή έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία αποθηκεύει ο Χρήστης σε Υπηρεσία/ες που του παρέχουμε.

"Προσωπικά Δεδομένα" νοούνται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από Χρήστες και Επισκέπτες του ιστότοπου μας ή μέσω της Υπηρεσίας/ων μας ή Υπηρεσίας/ων τρίτων για λογαριασμό μας.

"Κοινόχρηστη Σελίδα" σημαίνει την σελίδα ή περιοχή του Δικτυακού Τόπου στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση τόσο Χρήστες όσο και Επισκέπτες, χωρίς να χρειαστεί να συνδεθούν.

"Σελίδα Περιορισμένης Πρόσβασης" νοείται η σελίδα ή περιοχή του Δικτυακού Τόπου ή σελίδα Υπηρεσίας/ων τρίτων που είναι προσβάσιμη μόνο από Χρήστες και όπου η πρόσβαση απαιτεί σύνδεση ή κοινόχρηστη σύνδεση.

"Χρήστης" νοείται ένας πελάτης ή υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης ή ένας εκπρόσωπος ενός Πελάτη, ο οποίος χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τις σελίδες περιορισμένης πρόσβασης του Δικτυακού Τόπου ή Υπηρεσία/ες στις οποίες του παρέχουμε πρόσβαση.

"Επισκέπτης" σημαίνει ένα άτομο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας, αλλά δεν έχει πρόσβαση σε περιοχές της Ιστοσελίδας ή Υπηρεσίας/ες που απαιτείτε σύνδεση.

"Υπηρεσία/ες" νοούνται οι υπηρεσίες που η Γεωσκόπηση παρέχει.

2. Πληροφορίες που συλλέγουμε.
2.1 Πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία/ες

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία/ες, ως Χρήστης ή ως Επισκέπτης, μπορείτε να παρέχετε και ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα. Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνουν, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου και πιστωτική κάρτα ή άλλα στοιχεία χρέωσης. Τα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν επίσης άλλες πληροφορίες, όπως είναι η γεωγραφική περιοχή. Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσία/ες, αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες ή μέσω των δυνατοτήτων επικοινωνίας ή μηνυμάτων σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών.

2.2 Πληροφορίες που συλλέγουμε με επίσκεψη στην ιστοσελίδα/ες μας

Όταν ένας Χρήστης ή Επισκέπτης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία/ες, μπορούμε να καταγράψουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες από τη συσκευή του Χρήστη ή του Επισκέπτη, χρησιμοποιώντας διάφορα είδη τεχνολογίας όπως cookies και web beacons.  Αυτά συλλέγουν αυτόματα πληροφορίες που μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τον τύπο συσκευής ή αναγνωριστικό συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης ιστού, ιστοσελίδες ή ιστότοπους που επισκέφθηκαν πριν ή αμέσως μετά τη χρήση της υπηρεσίας, τις σελίδες ή άλλο περιεχόμενο που ο χρήστης ή επισκέπτης βλέπει ή αλληλεπιδρά, τις ημερομηνίες και ώρες της επίσκεψης, την πρόσβαση ή την χρήση της Υπηρεσίας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση του επισκέπτη ή του χρήστη με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως για παράδειγμα εάν ο επισκέπτης ή ο χρήστης ανοίξει ένα μήνυμα. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από όλους τους χρήστες και τους επισκέπτες.

2.3 Ενσωματωμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους για λογαριασμό μας

Μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση ή να εγγραφείτε σε υπηρεσία/ες που παρέχονται από τρίτους για λογαριασμό μας, μέσω της χρήσης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή ονόματος χρήστη και κωδικών πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή εξουσιοδοτήσετε αυτή την Υπηρεσία να μας δώσει Προσωπικά Δεδομένα ή άλλες πληροφορίες. Επιτρέποντάς μας να συνδεθούμε μέσω μιας ενσωματωμένης Υπηρεσίας, μας εξουσιοδοτείτε να αποκτήσουμε πρόσβαση και να αποθηκεύσουμε το όνομά σας, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία γέννησης, το φύλο, την τρέχουσα πόλη, τη διεύθυνση URL, και άλλες πληροφορίες που μας παρέχει η ενσωματωμένη υπηρεσία. Ελέγξτε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές εμπιστευτικότητας για κάθε ενσωματωμένη υπηρεσία, προτού χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες τους και συνδεθείτε με την Υπηρεσία/ες μας.

2.4 Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω τρίτων

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων, από τρίτους και άλλες πηγές εκτός των Υπηρεσιών μας, όπως από συνεργάτες μας, υπηρεσίες διαφήμισης, οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλες υπηρεσίες τρίτων ενσωματωμένες στην ιστοσελίδα μας. Εάν συνδυάσουμε ή συσχετίσουμε Προσωπικά Δεδομένα από άλλες πηγές με Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών μας, θα τα διαχειριστούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Εμπιστευτικότητας.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
3.1 Υπηρεσίες μας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (εκτός από τα Δεδομένα Πελάτη) για να λειτουργούμε τις υπηρεσίες μας, να διατηρούμε, να προσφέρουμε και να παρέχουμε υποστήριξη στους χρήστες της Υπηρεσίας/ες. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Πελάτη μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον αντίστοιχο Πελάτη ή Χρήστη.

3.2 Βελτιστοποιήσεις

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τις τάσεις και τις προτιμήσεις χρήσης των επισκεπτών και των χρηστών μας, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και λειτουργίες. Σε περίπτωση που ο σκοπός αυτός απαιτεί την επεξεργασία στοιχείων πελάτη από την Γεωσκόπηση, τότε τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ανώνυμα ή σε συγκεντρωτική μορφή.

3.3 Επικοινωνία

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επισκέπτη ή του Χρήστη ή άλλες πληροφορίες (εκτός από τα Δεδομένα Πελάτη) για να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον Επισκέπτη ή τον Χρήστη (i) για ζητήματα σχετικά με την διαχείριση των υπηρεσιών μας, σκοπούς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, για την αντιμετώπιση παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβιάσεων απορρήτου ή δυσφήμιση (ii) για ενημερώσεις σχετικά με προωθήσεις και γεγονότα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες ή υπηρεσίες από τρίτους που συνεργαζόμαστε. Έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιωνδήποτε διαφημιστικών ανακοινώσεων όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα ''Άρση συγκατάθεσης στην λήψη διαφημιστικών ή ενημερωτικών μηνυμάτων''.

3.4 Cookies και τεχνολογίες εντοπισμού

Συλλέγουμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα/ες μας μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για: (i) την εξατομίκευση της Υπηρεσίας μας, όπως η απομνημόνευση ενός Χρήστη ή Επισκέπτη, δεν θα χρειαστεί να εισάγουμε ξανά το όνομα ή email κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή σε επόμενες επισκέψεις. (ii) προσαρμοσμένες διαφημίσεις, περιεχόμενο και πληροφορίες. (iii) να παρακολουθούμε και να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών μας και των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ τρίτων (iv) παρακολούθηση συνολικών μετρήσεων χρήσης ιστότοπων, όπως συνολικός αριθμός επισκεπτών και σελίδων που εμφανίζονται (v) να παρακολουθούμε τις καταχωρήσεις, τις υποβολές και την κατάστασή σας σε οποιεσδήποτε προωθήσεις ή άλλες δραστηριότητες της Υπηρεσίας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στο https://www.allaboutcookies.org.

3.5 Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε την πρόσβαση και την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου μας και δημιουργία αναφορών όσον αφορά την πλοήγηση σε αυτόν. Η Google λειτουργεί ανεξάρτητα από εμάς και έχει τη δική της πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτείνουμε να διαβάσετε. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει μέσω του Google Analytics για να αξιολογήσει τη δραστηριότητα του Χρήστη και του Επισκέπτη στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητο και κοινή χρήση δεδομένων Google Analytics.

3.6 Διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος

Η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος είναι η συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές και διαφορετικές πλατφόρμες, προκειμένου να προβλεφθούν οι προτιμήσεις ή το ενδιαφέρον ενός ατόμου και να παραδοθεί στο συγκεκριμένο άτομο μέσω του υπολογιστή του ή τηλέφωνου ή tablet η διαφήμιση με βάση την υποτιθέμενη προτίμηση του ή ενδιαφέρον του που απορρέει από τη συλλογή δεδομένων που αφορούν αυτό το άτομο ή άλλα που ενδέχεται να έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις. Συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη για να κατανοήσουμε τα προφίλ των ατόμων που είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Γεωσκόπηση, έτσι ώστε να μπορούμε να τους προσφέρουμε διαφημίσεις σε ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων. Αυτά τα τρίτα μέρη περιλαμβάνουν: (i) διαφημιστικό δίκτυο, το οποίο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου όταν το άτομο αυτό βλέπει ή αλληλεπιδρά (ii) υπηρεσίες και εργαλεία απόδοσης διαφημίσεων, τα οποία μετράνε την αποτελεσματικότητα ορισμένων διαφημίσεων και (iii) υπηρεσίες ή εργαλεία τα οποίοι συλλέγουν πληροφορίες όταν ένα άτομο προβάλλει ή αλληλεπιδρά σε μία από τις διαφημίσεις μας. Σε συνεργασία με αυτά τα τρίτα μέρη, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που προβάλουμε. Χρησιμοποιήσουμε εργαλεία όπως cookies, beacons, ετικέτες, αναγνωριστικά διαφημίσεων και παρόμοιες τεχνολογίες. Μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των πληροφοριών που συλλέγονται από τρίτους. Εμείς, ή τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε όπως περιγράφονται παραπάνω για να κατανοήσουμε τις διάφορες δραστηριότητες και συμπεριφορές των πελατών μας ή των επισκεπτών του ιστότοπου/ων μας, αναγνώριση νέων επισκεπτών, να παρουσιάσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, να παρέχουμε πιο χρήσιμες και συναφείς διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ενδέχεται να προβληθούν σε ιστότοπους τρίτων, εφαρμογές τρίτων, μηχανές αναζήτησης ή σε πλατφόρμες τρίτων. Μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας απευθείας ή μέσω τρίτων. Οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος από διαφημιστικά δίκτυα (από πολλά - αλλά όχι όλα), στις οποίες συμμετέχουμε εμείς ή τρίτα μέρη, μεταβαίνοντας στις ακόλουθες ιστοσελίδες: https://www.aboutads.info/consumers και https://www.networkadvertising.org.

4. Σε ποιον αποκαλύπτουμε πληροφορίες

Δεν θα αποκαλύψουμε σκόπιμα τα Προσωπικού Δεδομένα Χρήστη ή Επισκέπτη που συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε μέσω των Υπηρεσιών μας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη ή Επισκέπτη. Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτους εάν το δεχτείτε, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.1 Πληροφορίες που δημοσιεύετε δημόσια

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που εθελοντικά επιλέγετε να συμπεριλάβετε σε μια δημόσια περιοχή της υπηρεσίας, όπως μια σελίδα δημόσιου προφίλ, θα είναι διαθέσιμες σε κάθε επισκέπτη ή χρήστη που έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο.

4.2 Πάροχοι Υπηρεσιών

Συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν για εμάς ανάπτυξη ιστοσελίδων, ανάπτυξη εφαρμογών, φιλοξενία ιστοσελίδων, συντήρηση ιστοσελίδων, υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα πελατών ή να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως μέρος παροχής αυτών των υπηρεσιών για εμάς. Περιορίζουμε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σε ότι είναι λογικά απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και η συνεργασία τους μαζί μας απαιτεί από αυτούς να διατηρούν εμπιστευτικά τις πληροφορίες αυτές.

4.3 Άλλα δεδομένα

Μπορούμε να παρέχουμε σε τρίτους ορισμένα στοιχεία (μη προσωπικά δεδομένα) που συλλέγονται αυτόματα συγκεντρωτικά ή για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης (i) συμμόρφωσης με διάφορες υποχρεώσεις (ii) για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς (iii) να βοηθήσουμε τρίτους να κατανοήσουν τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και τα πρότυπα χρήσης των πελατών, των χρηστών και των επισκεπτών για συγκεκριμένα προγράμματα, περιεχόμενο ή υπηρεσίες.

4.4 Πότε ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα

Μπορούμε να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ή άλλες πληροφορίες, εάν απαιτηθεί βάση νόμου ή έχοντας καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, δικαστική ή άλλη εντολή, εντολή δικαστηρίου, εντολή κυβέρνησης, ή εντολή από κυβερνητικές υπηρεσίες. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που θεωρούμε καλή τη πίστη ότι είναι κατάλληλες ή αναγκαίες για (i) λήψη προληπτικών μέτρων για ευθύνες που μπορεί να προκύψουν, (ii) προστασία του εαυτού μας ή άλλων από ψευδείς, καταχρηστικές ή παράνομες χρήσεις ή δραστηριότητες, (iii) να ερευνήσουμε και να υπερασπιστούμε τους ισχυρισμούς ή τους ισχυρισμούς τρίτων, (iv) να προστατεύσουμε την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των Υπηρεσιών μας και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών μας, ή (v) να προστατεύσουμε την ιδιοκτησία μας ή άλλα νομικά δικαιώματα, τα δικαιώματα την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια άλλων.

5. Οι επιλογές σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα
5.1 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωση ή ενημέρωση, διαγραφή

Σεβόμαστε τις πληροφορίες σας, και σας παρέχουμε εύλογη πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών μας. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να τροποποιήσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα διατηρούμε για εσάς ή να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να μεταφέρουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς που έχουμε αποκτήσει μέσω των υπηρεσιών μας η μέσω μιας ενσωματωμένης υπηρεσίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@geoskopisi.gr. Μπορείτε να ενημερώσετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες και τις προτιμήσεις του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στη σελίδα ρυθμίσεις της εκάστοτε υπηρεσίας εφόσον έχετε πρόσβαση. Λάβετε υπόψη ότι ενώ οι αλλαγές που κάνετε θα αντικατοπτρίζονται άμεσα σε ενεργές βάσεις δεδομένων χρηστών ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μπορούμε να διατηρήσουμε όλες τις πληροφορίες που υποβάλετε για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτηση, πρόληψη απάτης και κατάχρησης, ανάλυση, ικανοποίηση νομικών υποχρεώσεων ή όπου πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο λόγο για να το πράξουμε. Μπορεί να αρνηθείτε να μοιραστείτε ορισμένα προσωπικά δεδομένα μαζί μας, οπότε ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ορισμένες από τις λειτουργίες της υπηρεσίας. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής που παρέχεται από τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@geoskopisi.gr. Αυτή η διάταξη δεν ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν μέρος των Δεδομένων Πελατών. Σε αυτή την περίπτωση η διαχείριση των Δεδομένων Πελάτη υπόκειται στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας του Πελάτη και οποιαδήποτε αίτηση πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής θα πρέπει να υποβληθεί στον Πελάτη που είναι υπεύθυνος για τη μεταφόρτωση και αποθήκευση τέτοιων δεδομένων στην Υπηρεσία.

5.2 Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας από το Google Analytics, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα εξαίρεσης του Google Analytics.