ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΡΗΤΗ

Η ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε γεωτεχνικές έρευνες & μελέτες, γεωλογικές έρευνες, γεωφυσικές έρευνες, γεωτρήσεις, αρχαιολογικές έρευνες με γεωραντάρ.

Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

H Γεωσκόπηση αναλαμβάνει όλα τα στάδια μιας γεωτεχνικής έρευνας από τη δειγματοληπτική γεώτρηση, τις εργαστηριακές δοκιμές έως και τη γεωτεχνική μελέτη.

Γεωλογικές Έρευνες & Μελέτες

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση στην εκτέλεση γεωλογικών ερευνών και εκπόνηση γεωλογικών μελετών, όπως εκθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας.

Άδειες Γεωτρήσεων Κρήτη

Αναλαμβάνουμε τις απαραίτητες μελέτες για άδειες εκτέλεσης γεωτρήσεων στην Κρήτη, άδειες χρήσης, αντικατάστασης και τροποποίησης γεωτρήσεων.

Γεωτεχνικές έρευνες

Η ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗ δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωτεχνικών ερευνών και την σύνταξη ειδικών γεωτεχνικών μελετών, όπως μελέτες θεμελίωσης κατασκευών, αντιστήριξη πρανών.

Διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών, καθορισμός των παραμέτρων σχεδιασμού του υπεδάφους, εντοπισμός τυχόν γεωτεχνικών προβλημάτων ή ιδιαιτεροτήτων, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση της στατικής μελέτης και τον ασφαλή σχεδιασμό της θεμελίωσης.

Υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου

Διενεργούμε αυτοψίες πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά την κατασκευή τεχνικών έργων για την παροχή συμβουλών με γνώμονα την άρτια κατασκευή και την επίλυση τυχόν γεωτεχνικών προβλημάτων.

Περισσότερα
Έρευνα στρωματογραφίας υπεδάφους με σεισμογράφo

Έρευνα στρωματογραφίας υπεδάφους με σεισμογράφο

Δείγματα γεωτεχνικής γεώτρησης – καροταρίες
Επί τόπου δοκιμές τυποποιημένης διείσδυσης (SPT)
Γεωηλεκτρική διασκόπηση Schlumberger
Γεώτρηση νερού
Γεωτεχνική γεώτρηση
Γεωτεχνική Έρευνα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.
Υπηρεσίες

Γεωτεχνικές & Γεωλογικές Μελέτες, Γεωτρήσεις Νερού στην Κρήτη και Άδειες Γεωτρήσεων, Αρχαιολογικές Έρευνες.

Γεωτεχνικές Έρευνες Μελέτες Κρήτη

Γεωτεχνικές Μελέτες Κρήτη

Η εταιρεία ασχολείται με γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες στην Κρήτη με στόχο τη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωλογικές Μελέτες

Γεωλογικές Μελέτες

Αποτύπωση στρωματογραφίας, ποιότητας πετρώματος υδρογεωλογικών συνθηκών και μορφολογίας υπεδάφους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωτρήσεις Νερού Κρήτη

Γεωτρήσεις Νερού Κρήτη

Διερεύνηση υπεδάφους με σκοπό τον εντοπισμό θέσεων υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος για την ανόρυξη γεωτρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αρχαιολογικές Έρευνες

Αρχαιολογικές Έρευνες

Χαρτογράφηση υπεδάφους με τρισδιάστατη απεικόνιση για αρχαιολογικές έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό υπόγειων δομών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωφυσικές Έρευνες

Γεωφυσικές Έρευνες

Γεωφυσική έρευνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους της γεωηλεκτρικής διασκόπησης, του γεωρανταρ, σεισμογράφου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωφυσική Έρευνα με Γεωραντάρ

Γεωφυσική Έρευνα με Γεωραντάρ

Διαθέτουμε το SIR3000 του αμερικάνικου οίκου GSSI για την εκτέλεση μη καταστρεπτικής γεωφυσικής έρευνας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ