Αρχαιολογικές Έρευνες Κρήτη

Αρχαιολογικές Μελέτες Κρήτη

Αρχαιολογικές Έρευνες Κρήτη

Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών πεδίου με σκοπό τον εντοπισμό δομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι έρευνες πραγματοποιούνται με την επιστημονική γεωφυσική μέθοδο του γωραντάρ (GPR).

Γεωραντάρ

Η μέθοδος γεωραντάρ μπορεί να χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια όλες τις μεταβολές στο υπέδαφος και να διακρίνει έως και μικρού μεγέθους στόχους.

Τρισδιάστατη απεικόνιση υπεδάφους

Το γραφείο παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου βάθους και υψηλής ανάλυσης γεωφυσικών αρχαιολογικών ερευνών.

Αρχαιολογική έρευνα με γεωραντάρ

Η εφαρμογή της γεωφυσικής μεθόδου του γεωραντάρ στην αρχαιολογία παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα στον εντοπισμό υπαρκτών δομών με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης  του υπεδάφους. Η αρχαιολογική έρευνα πραγματοποιείται με τον παρακάτω εξοπλισμό:

  • Γεωραντάρ GSSI-SIR 3000
  • Κεραίες συχνοτήτων 400 mHz & 900mHz
  • Τετράκυκλο καρτ με οδομετρητή (Survey wheel encoder)
  • Πιστοποιημένο λογισμικό RADAN (Radar Data Analysis Software)
Εντοπισμός θέσης και διαστάσεων υπόγειας δεξαμενής
Εντοπισμός θέσης και διαστάσεων υπόγειας δεξαμενής με χρήση κεραίας συχνότητας 900MHz.
Γεωρανταρ
Ground Penetrating Radar Data Acquisition Unit | SIR-3000 | GSSI
Γεωρανταρ έρευνα
Σύνθεση τομών γεωραντάρ στο χώρο με περιοχές εμφάνισης ανωμαλιών.